Údržbové mytí

Velmi důležitou součástí výrobního procesu je celková údržba strojů a zařízení. Pájecí rámečky, masky, filtry, chladiče a mnoho dalších součástí, by mělo být pravidelně čištěno, aby jednak nedocházelo k poškození stroje a následně pak k jeho zastavení. V elektrotechnickém jazyce hovoříme o cleaning systems for reflow oven filters, parts a také cleaning solutions for soldering masks, frames nebo palettes. Odstraňování zbytků tavidel a dalších nečistot, které vzniknou během procesu zaručí spolehlivou výrobu a bezproblémový chod.

Jako výrobce mycích strojů a kapalin nabízíme celou škálu možností pro tento proces. Ať už kapaliny pro strojní čištění nebo spreje pro manuální čistění částí, které nelze ze stroje demontovat. V případě problému se obratně na svého projektového manažera DCT v dané zemi.