Mytí DPS po pájení

Počet DPS používaných v automobilovém průmyslu, zdravotnictví, letectví , komunikacích a dalších odvětvích velmi rychle roste. Zajištění funkční spolehlivosti těchto modulů je proto velmi důležité. Vše je ještě umocněno miniaturizací DPS a jejich následnému vystavení klimatickým vlivů (vlhkost, plyny, teplota,…).

Jedním z řešení budoucích problémů je dokonalé čištění povrchu DPS (PCB cleaning solutions) po montáži součástek od zbytků tavidel, chemikálii a dalších možných škodlivých látek. Důkladné použití mycí kapaliny (PCB cleaning fluid) na povrchu následně ovlivňuje další kroky v procesu např. lakování. Špatně umyté nebo vůbec nemyté DPS mohou následně způsobovat selhání modulu ve finálním produktu.

Naše mycí kapaliny Vám pomohou těmto problémům předejít.