InJet® 388 DOUBLE TRIPLE CRRD

InJet® 388 DOUBLE TRIPLE CRRD

InJet® 388 DOUBLE TRIPLE CRRD přináší dvojnásobnou mycí kapacitu oproti InJet® 388 TRIPLE CRRD a je tudíž naším kapacitně nejvýkonnějším vertikálním postřikovým zařízením pro mytí desek po pájení, k čemuž byl také vyvinut. Mycí system může být využit také pro vysokokapacitní odstraňování pájecích past a SMT lepidla ze šablon, PumpPrintů, stěrek a misprintů.Veškeré procesy jsou plně automatizované a probíhají ve 3 procesních komorách. Mytí probíhá v první vstupní komoře, poté je mytý díl automaticky transportován do středové komory, kde probíhá první oplachový proces. Poslední třetí a výstupní komora je určena pro finální oplach a proces sušení. Lze souběžně využívat všechny 3 komory komory (vstupní a výstupní), což zvyšuje kapacitu stroje a snižuje kros-kontaminaci oproti jednokomorovým zařízením. Stroj disponuje dvěma pozicemi na rám DPS (dvěma sloty), což znamená, že při plné vytíženosti je souběžně zprocesováváno 6 rámů s DPS.

Více informacíTechnický list PDF

We are avilable worldwide

countries
distributors
on the market
satisfied customers Worldwide
Demo centers

Please do not hesitate contact us for more information if you are interested in

We will provide you contact to our closest manager in 48 hours

OK, please let me know

Wonder how we can handle your request?

Provide short description of your task via our form below
Our local manager will contact you ASAP and provide more information and questions
If all provided information will make sense for you we can negotiate exact form of cooperation

It will not take more than 2 minutes of your time. Wanna try it?