Evropský fond pro regionální rozvoj

Společnost realizuje projekt s názvem „Prezentace společnosti na zahraničních veletrzích“, reg. číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001034, který je spolufinancován z operačního programu "Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost", tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Obsahem projektu je propagace společnosti DCT Czech s.r.o. na dvou mezinárodních veletrzích, v letech 2015 – 2016. Jedná se o veletrhy Productronica v Mnichově a veletrh SMT Hybrid Packaging v Norimberku, které jsou zaměřeny na nejnovější technologie a trendy v elektronice.

Realizace projektu přispěje ke zviditelnění společnosti v zahraničí, navázání nových spoluprací a rozvoji obchodních vztahů a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti firmy. Dojde k získání nových zákazníku, růstu exportu a tržeb.

eu-cs

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Společnost realizuje projekt s názvem „Marketingová podpora exportu DCT Czech s.r.o.“, reg. číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008507, který je spolufinancován z operačního programu "Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost", tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Obsahem projektu je propagace společnosti DCT Czech s.r.o. na dvou mezinárodních veletrzích, v letech 2017 - 2019. Jedná se o veletrhy Productronica 2017 a Productronica 2019 v Mnichově, které jsou zaměřeny na nejnovější technologie a trendy v elektrotechnickém průmyslu.

Realizace projektu přispěje ke zviditelnění společnosti v zahraničí, navázání nových spoluprací a rozvoji obchodních vztahů a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti firmy. Dojde k získání nových zákazníku, růstu exportu a tržeb.

eu-cs